Rope Access

“Rope Access” staat letterlijk voor “Touw Toegang”, wat wil zeggen toegang tot een locatie via touwtechnieken.

Het kan voorkomen dat een plaats niet toegankelijk is voor een ladder of hoogtewerker of simpelweg waar een ladder of hoogtewerker ontoereikend is. Denk hierbij maar aan industriële silo’s, kerktorens, zendmasten, …

Die specifieke locaties moeten soms geïnspecteerd worden, er moeten zaken op gemonteerd worden, er moeten zaken hersteld worden, …

De enige manier om dan te kunnen werken is via touwtechnieken.

Daarbij verschaffen we meestal toegang tot het dak waar we een betrouwbaar ankerpunt maken of voorzien. Vanaf daar kunnen we dan met touwtechnieken afdalen tot de plaats waar nodig en de werkzaamheden op een veilige manier uitvoeren.

Neem Contact op voor meer informatie.

Contact